PROSJEKTREFERANSE – SOLAR TRACKER

5
7
8
6

● Installert kapasitet: 230KWp.
● Produktkategori: Toakset sporer.
● Prosjektsted: Japan.
● Byggetid: august 2017.
● Bakkeklaring: Minimum 1,0m.


Innleggstid: 26. september 2021