PROSJEKTREFERANSE – SOLAR TRACKER

1

● Installert kapasitet: 120KWp.
● Produktkategori: Toakset sporer.
● Prosjektsted: Sør-Afrika.
● Byggetid: juni 2018.
● Bakkeklaring: Minimum 1,5m.


Innleggstid: 26. september 2021